Contact

Contactgegevens

Platform Autogas
Voorschoterweg 52a
2235 SH Valkenburg (Z-H)

Tel: +31 (0)6 23366948
Mail: info@autogas.nl

Pers

Leden van de pers kunnen voor meer informatie over marktontwikkelingen in binnen- en buitenland, wet- en regelgeving en technische ontwikkelingen of voor het aanvragen van interviews, contact opnemen met Berry den Ridder, telefoon 06-23366948 of per e-mail: info@autogas.nl.

De informatie op deze website is ter beschikking gesteld door Platform Autogas met als doel om informatie te geven over alle aspecten van autogas. Uit de informatie kunnen geen rechten ontleend worden ten aanzien van producten en/of diensten van Platform Autogas, haar participanten en andere organisaties die op de website worden vermeld.

Platform Autogas geeft geen garanties dat de website altijd storingsvrij werkt of vrij is virussen. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de informatie actueel, compleet en foutloos is. Platform Autogas kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit de website, het gebruik van de website, de informatie op de website (ook als die in een andere context gekopieerd, tentoongesteld of gebruikt wordt) of uit informatie die via deze website toegankelijk gemaakt wordt.

De informatie op de website valt onder het copyright en mag derhalve niet zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Platform Autogas gebruikt of gekopieerd worden. Gebruik van de informatie voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is alleen toegestaan onder expliciete bronvermelding. De informatie op de website mag niet aangepast, gereproduceerd, publiekelijk tentoongesteld of gedistribueerd worden voor openbare en commerciële doeleinden.

Links van derden worden door Platform Autogas aangeboden als service aan de bezoeker van de website. Platform Autogas is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze websites of de informatie die daarop te vinden is.

Deze website is een initiatief van Platform Autogas, een samenwerkingsverband van bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop, opslag en vervoer van autogas en autogas gerelateerde producten. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG).
Zie: www.vvg-nederland.nl.

Platform Autogas houdt zich bezig met het stimuleren van rijden op autogas als een voordelige, betrouwbare en minder milieubelastende brandstof voor particuliere en zakelijke automobilisten.