Contact

Contactgegevens

Autogas.nl Hoofdkantoor
Nieuwland Parc 113
2952DB Alblasserdam

Tel: +31 (0)6 51530967
Mail: info@autogas.nl

Pers

Leden van de pers kunnen voor meer informatie over marktontwikkelingen in binnen- en buitenland, wet- en regelgeving en technische ontwikkelingen of voor het aanvragen van interviews, contact opnemen met Kees Goudberg, voorzitter van Stichting Autogas Nederland, telefoon 06-51530967 of per e-mail: info@autogas.nl.

De informatie op deze website is ter beschikking gesteld door de Stichting Autogas Nederland (SAN) met als doel om informatie te geven over alle aspecten van autogas. Uit de informatie kunnen geen rechten ontleend worden ten aanzien van producten en/of diensten van de Stichting Autogas Nederland, haar participanten en andere organisaties die op de website worden vermeld.

De Stichting Autogas Nederland geeft geen garanties dat de website altijd storingsvrij werkt of vrij is virussen. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de informatie actueel, compleet en foutloos is. De Stichting Autogas Nederland kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit de website, het gebruik van de website, de informatie op de website (ook als die in een andere context gekopieerd, tentoongesteld of gebruikt wordt) of uit informatie die via deze website toegankelijk gemaakt wordt.

De informatie op de website valt onder het copyright en mag derhalve niet zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Stichting Autogas Nederland gebruikt of gekopieerd worden. Gebruik van de informatie voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is alleen toegestaan onder expliciete bronvermelding. De informatie op de website mag niet aangepast, gereproduceerd, publiekelijk tentoongesteld of gedistribueerd worden voor openbare en commerciële doeleinden.

Links van derden worden door de Stichting Autogas Nederland aangeboden als service aan de bezoeker van de website. De Stichting Autogas Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze websites of de informatie die daarop te vinden is.

Deze website is een initiatief van de Stichting Autogas Nederland (SAN), een samenwerkingsverband van bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop, opslag en vervoer van autogas en autogas gerelateerde producten. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG).
Zie: www.vvg-nederland.nl.

De Stichting Autogas Nederland houdt zich bezig met het stimuleren van rijden op autogas als een voordelige, betrouwbare en minder milieubelastende brandstof voor particuliere en zakelijke automobilisten.