Veel gestelde vragen

Autogas is vooral geschikt voor automobilisten die relatief veel rijden. Dankzij de lage prijs van een liter autogas lopen de besparingen namelijk snel op. En dat prijsverschil tussen autogas en benzine of diesel wordt de komende jaren waarschijnlijk alleen maar groter. Voor berijders van een nieuwe auto wordt het rijden op autogas, rekening houdende met de inbouw van een autogasinstallatie, het hogere tarief voor de wegenbelasting en de G3-regeling, al rendabel vanaf zo’n 12.000 kilometer per jaar. Voor slimme automobilisten die een occasion met een autogas installatie kopen, ligt dat omslagpunt zelfs al bij zo’n 4.000 kilometer per jaar.

Autogas is een prima alternatief voor dieselrijders, vooral omdat een dieselauto met hetzelfde vermogen als een auto op autogas aanmerkelijk duurder is. Voor zakelijke rijders met een auto van de zaak telt het hele aanschafbedrag mee voor de fiscale bijtelling van 14 tot 25% (afhankelijk van de CO2-uitstoot) van de catalogusprijs. Dat geldt niet voor een autogasinstallatie die achteraf in een nieuwe auto is ingebouwd. Voor hetzelfde bedrag kan men dus een duurdere of luxere lease-auto op autogas bestellen!

Autogas is ook een optie voor de sportieve rijder. De nieuwste autogassystemen die zijn uitgerust met sequentiele en directe injectiesystemen, doen zelfs volgens autojournalisten niet meer onder voor sportieve benzine-uitvoeringen. Niet voor niets dat ze van hun fabrikanten aanduidingen als LPi, GSi en Sgi meegekregen hebben.

Rijden op autogas is tenslotte ook de ideale oplossing voor iedereen die zo milieuvriendelijk mogelijk wil autorijden. Autogas is en blijft vergeleken met benzine en diesel ronduit de schoonste autobrandstof.

Autogas kan alleen ingebouwd worden in auto’s die er voor geschikt zijn en waarvoor een autogasinstallatie beschikbaar is. Gezien de ontwikkelkosten ligt het voor de hand, dat er alleen autogasinstallaties beschikbaar zijn voor modellen waarvan redelijke aantallen worden verkocht.

Voor de meeste automerken, zoals Citroën, Chrysler, Chevrolet, Dacia, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Škoda en Volvo zijn autogassystemen leverbaar. Voor sommige modellen zijn ‘gehomoleerde’ (goedgekeurde) installaties leverbaar. Een aantal van deze merken levert modellen die af fabriek van een autogasinstallatie zijn voorzien.

Sommige automerken ondersteunen autogas helaas niet (meer) en laten, hoewel meerdere modellen van die merken gewoon probleemloos op autogas kunnen rijden, de fabrieksgarantie op de motor vervallen als er een autogasinstallatie wordt ingebouwd.

Dat hoeft overigens geen belemmering te zijn, omdat bepaalde aanbieders de volledige garantie en het onderhoud van dergelijke modellen op autogas voor hun rekening nemen.

Er zijn diverse soorten en merken autogasinstallaties; diverse mogelijkheden om de gastank in te bouwen (gastank in de kofferbak, een ringtank op de plaats van het reservewiel, onder de auto of een gecombineerde benzine- en gastank) en diverse mogelijkheden om de vulopening te monteren.

Voor een goede voorlichting daarover kun je het best contact opnemen met een erkend en professioneel inbouwbedrijf. Daar kunnen ze je ook vertellen of jouw auto geschikt is om op autogas te rijden. De dealer kan je wellicht een goed adres doorgeven, maar je vindt ze ook op de website van LPG Totaal: www.lpg-totaal.nl.

Auto’s op autogas vallen in een andere (duurdere) categorie van de wegenbelasting. Hoeveel je precies meer moet betalen, hangt onder andere af van het gewicht van de auto en jouw woonplaats (in sommige provincies betaal je namelijk een hogere wegenbelasting).

De hogere motorrijtuigenbelasting voor een auto op autogas wordt grotendeels weer ongedaan gemaakt, door een jaarlijks korting van € 317,00 die door de overheid wordt gegeven. Deze korting is echter alleen van toepassing op auto’s met een zogenaamde G3-installatie. Of jouw auto onder de G3-regeling valt, kun je zien op deel I van het kentekenbewijs. Als hierop de brandstofcode ‘G3’ is ingevuld of als er onder de aanduiding ‘gasinstallatie’ de vermelding ‘G3’ wordt gegeven, dan valt jouw auto onder de G3-regeling en geldt het lage tarief.

Om te berekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting je na inbouw van een installatie moet betalen, kun je gebruik maken van de rekenhulp Bereken jouw motorrijtuigenbelasting die op de website van de Belastingdienst te vinden is.

De G3-regeling is de naam voor een korting van € 317,00 per jaar op de motorrijtuigenbelasting. De regeling geldt voor alle automobilisten die een zogenaamde G3-installatie in hun auto hebben ingebouwd. G3-installaties zijn gecertificeerde autogasinstallaties, die dankzij het gebruik van moderne technologie aan de emissie-eisen voldoen. De G3-regeling is alleen van toepassing op auto’s, die op deel 1 van het kentekenbewijs de brandstofcode ‘G3’ hebben staan, of die onder de aanduiding ‘Gasinstallatie’ de vermelding ‘G3′ hebben staan.

G3-installaties kunnen ingebouwd worden in auto’s van 1997 en jonger. Ook auto’s waarin vanaf eind 1994 tot eind 1996 een autogasinstallatie is ingebouwd, kunnen met enige technische aanpassingen aan de milieu-eisen voldoen en zo dus ook profiteren van de korting op de wegenbelasting. Auto’s ouder dan bouwjaar 1994 zijn in technisch opzicht niet geschikt voor de inbouw van een G3-installatie.
Ook in occasions kan een G3-installatie worden ingebouwd. Voorwaarde is wel dat er voor de auto een gecertificeerde G3-installatie leverbaar is en dat de auto na de inbouw aan de milieu-eisen voldoet.

Het allerbelangrijkste voordeel van autogas ten opzichte van benzine en diesel zijn de lage kosten. De lage prijs van een liter autogas compenseert ruimschoots de extra kosten door het iets hogere verbruik, de hogere wegenbelasting (die overigens vrijwel vervalt als er een G3-installatie is ingebouwd) en de aanschaf/inbouw van een autogasinstallatie. Autogas is al rendabel als je meer dan 12.000 kilometer per jaar rijdt. Voor een occasion op autogas ligt dat omslagpunt al bij 4.000 kilometer per jaar.

Autogas is in vergelijking met benzine en diesel op dit moment veruit het schoonst. In vergelijking met diesel heeft autogas een veel lagere uitstoot van NOx en van roet- en stofdeeltjes, die erg schadelijk zijn voor de gezondheid. Vergeleken met benzine is de uitstoot van CO2, dat verantwoordelijk is voor het broeikaseffect, een stuk lager. De uitlaatgassen van een auto op autogas laten bovendien een veel lagere uitstoot zien van ‘ongereglementeerde’ deeltjes. Dat zijn stoffen, die ook zeer schadelijk kunnen zijn, maar waarvoor de overheid nog geen regels heeft opgesteld.

Ten opzichte van alternatieve brandstoffen als biodiesel, aardgas en waterstof, heeft autogas het grote voordeel dat er al een complete infrastructuur voor de productie en distributie bestaat. Autogas is in ons land verkrijgbaar bij ca. 1.900 tankstations. Ook in andere landen is autogas goed verkrijgbaar. Het Europese netwerk telt inmiddels al meer dan 27.000 tankstations. Milieuvriendelijk autorijden en het stimuleren van alternatieve brandstoffen om zuinig om te gaan met de traditionele energiebronnen kan met autogas zonder extra investeringen.

Autogas is een bijzonder veilige brandstof. Ernstige ongelukken met autogasinstallaties in personenauto’s hebben zich in Nederland nog nooit voorgedaan. De overheid stelt namelijk hoge eisen aan autogasinstallaties en bedrijven, die ze inbouwen. Een gastank in de auto staat normaal onder een druk van iets minder dan 8 bar, maar de Dienst voor het Stoomwezen test iedere autogastank bij een druk van maar liefst 27 bar!

Daarnaast beschikt iedere autogasinstallatie over een scala van veiligheidsvoorzieningen. De gastoevoer wordt bijvoorbeeld automatisch afgesloten op het moment dat de motor wordt afgezet of per ongeluk afslaat. Om te voorkomen dat de druk in de gastank te hoog oploopt, zijn gastanks vanaf 1984 voorzien van een vulbegrenzer. Daardoor kan een gastank voor maximaal 80 % gevuld worden en heeft het gas voldoende ruimte om uit te zetten. Mocht de druk in de autogastank bijvoorbeeld als gevolg van een brand toch te hoog oplopen, treedt er een afblaasbeveiliging in werking, die de druk meteen weer vermindert.

De producenten van autogas voegen voor de zekerheid ook nog een geurstof toe aan autogas, dat van nature reukloos is. Men kan het gas daardoor ruiken en wordt zo gewaarschuwd als de tankinstallatie lekt. Dankzij al deze beveiligingen is de kans op ongevallen eigenlijk nihil.

De recente discussie over de (on)veiligheid van autogas en LPG zijn een gevolg van de strengere veiligheidseisen voor gevaarlijke stoffen naar aanleiding van de vuurwerkramp bij Enschede. De discussie heeft echter alleen betrekking op de veiligheid van het transport en de overslag van autogas/LPG; niet op de autogasinstallatie in auto’s of op het tanken van autogas door automobilisten. Overigens blijkt uit recent onderzoek dat het met de risico’s van autogas bij transport en overslag erg meevalt. Het aantal tankstations dat de komende jaren hun autogas vulpunten uit veiligheidsoverwegingen moet sluiten of verplaatsen, is dan ook heel beperkt.

Over het algemeen kan men stellen, dat het verbruik van autogas door de specifieke eigenschappen van autogas zo’n 15 tot 20% hoger is dan bij benzine-auto’s. Dat extra verbruik wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de veel lagere literprijs.

De reikwijdte van een auto op autogas is natuurlijk afhankelijk van de tankinhoud. Die kan variëren van zo’n 35 tot zo’n 80 liter. Rekening houdend met de maximale vulling van een gastank van 80%, kan men met een volle gastank tussen de 300 en 700 kilometer rijden. In Nederland is het netwerk van autogas tankstations zo dicht, dat automobilisten niet in de problemen komen. In de landen waar minder mogelijkheden zijn om autogas te tanken, kan men eevntueel weer overschakelen op benzine.

Het gebruik van autogas neemt in veel Europese landen snel toe. Dat is in veel gevallen te danken aan een actief stimuleringsbeleid, omdat autogas zo milieuvriendelijk is. Naast ons land beschikken bijvoorbeeld België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Polen over een relatief dicht netwerk van tankstations. In Spanje en enkele Zuid-Europese landen is autogas snel in opkomst.

Bij het reizen in het buitenland moet je er wel rekening mee houden dat er in het buitenland andere vulsystemen gebruikt worden. Hiervoor heb je verloopnippels nodig. Onder de rubriek “Buitenland” vindt je een overzicht. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat er in sommige landen regels bestaan voor het rijden en parkeren van auto’s in tunnels en parkeergarages.

Meer informatie over het gebruik van autogas in andere, Europese landen kun je op deze website vinden. Onder de button ‘Autogas in het buitenland’ kun je per land informatie over de beschikbaarheid van autogas vinden. Een overzicht van de locaties van tankstations in het buitenland, waar je autogas kunt tanken, en praktische informatie over het gebruik van autogas in het buitenland vindt je ook in de LPG Gids.

Steeds meer autofabrikanten bieden af-fabriek modellen met een ingebouwde LPG-installatie aan. Deze modellen worden geleverd met volledige fabrieksgarantie.

Autofabrikanten spelen in op veranderingen in de markt. Er is meer vraag naar auto’s die af-fabriek met een autogasinstallatie worden geleverd. Merken zoals zoals Chevrolet, Dacia, Ford, Lancia en Opel leveren modellen die af-fabriek met een autogasinstallatie worden geleverd.