Over

Autogas (LPG) is op dit moment de enige minder milieubelastende brandstof die, dankzij een landelijk dekkend netwerk van ca. 1.300 tankstations, goed verkrijgbaar is.

Wat is nu eigenlijk autogas – ook wel automotive LPG (Liquified Petroleum Gas) genoemd? Autogas is een vloeibaar bijproduct van de winning van aardolie en aardgas. Het komt vrij bij raffinage van aardolie. Het mengsel is reukloos, maar uit veiligheid wordt er een reukstof aan toegevoegd. Met het oog op optimaal brandstofgebruik voor moderne auto’s moet het aan strenge specificaties voldoen.

Géén gas
Eigenlijk is autogas géén gas. Om precies te zijn is het een mengsel van propaan en butaan. De mengverhouding varieert een beetje afhankelijk van het seizoen. In de winter zit er meer propaan in, omdat dit gas beter verdampt bij een lagere temperatuur. In de zomer heeft juist het goedkopere butaan een groter aandeel. Autogas is in de zomer dan ook nog iets goedkoper dan in de winter.

Extra veiligheid
Autogas wordt onder een druk van iets minder dan 8 bar vloeibaar gemaakt en zo vervoerd en getankt. Omdat autogas uitzet als het warm wordt, is sinds 1984 een vulbegrenzer verplicht. Hierdoor kan een tank voor maximaal 80 procent worden gevuld, zodat het autogas voldoende ruimte heeft om uit te zetten. Loopt, bijvoorbeeld bij brand, de druk toch te hoog op dan zet een automatische beveiliging dit stop.

Schone verbranding
Autogas heeft een paar bijzondere eigenschappen. Autogas heeft bijvoorbeeld een hoger octaangetal (meer dan 100 RON) dan superbenzine (98 RON) en Euro loodvrij (95 RON). Dankzij dit hogere octaangetal komt autogas gelijkmatiger tot ontbranding. Autogas verbrandt bijna zonder afvalstoffen en is dus veel schoner. Dit komt omdat het een laag zwavelgehalte heeft en, in tegenstelling tot andere brandstoffen, geen extra toevoegingen nodig heeft voor de kwaliteit. Dankzij de volledige verbranding komen geen etsende zuren vrij. Ook is er geen koolafzetting. Zo blijft de motor langer schoon en heeft deze een langere levensduur.

Geen nadelige invloed op onderhoud
Het gebruik van autogas heeft geen nadelige gevolgen voor het onderhoud, ook al wordt wel eens anders beweerd. Wel gebruikt een aantal automerken uit kostenoverwegingen ongehard metaal in de cilinders. Dit kan, door hoge temperaturen bij verbranding, op termijn problemen geven.

Voor wie is autogas geschikt? 

Zit je veel op de weg, dan is autogas zonder meer een prima brandstof. Alleen al vanwege de lage literprijs. Autogas is een prima vervanger van diesel. Waarom?

– het lagere verbruik van diesel weegt niet op tegen de aanzienlijk lagere prijs van autogas
– een auto met autogassysteem kost een stuk minder dan een vergelijkbare auto in dieseluitvoering

Diesel
Een dieselauto met dezelfde prestaties als een auto op autogas, heeft een – duurdere – motor met grotere cilinder-inhoud nodig. Daarnaast is zowel de BPM op dieselauto’s als de accijns op diesel de laatste jaren flink verhoogd. Ook zijn de steeds strengere milieuvoorschriften voor auto’s op autogas geen enkel probleem, terwijl voor diesels extra voorzieningen zoals roetfilters noodzakelijk zijn.

Dit brengt opnieuw de nodige kosten met zich mee en dus op termijn een hogere prijs. Dat betekent voor rijders met een auto van de zaak weer een extra fiscale bijtelling.

Een ruime keus
Automobilisten die op autogas willen rijden hebben een ruime keus; veel benzineauto’s kunnen op autogas rijden. Ook coupés, cabrio’s en automaten, die meestal niet in dieseluitvoering leverbaar zijn. Wel is het zo dat autogassystemen meestal alleen leverbaar zijn voor de meest populaire modellen.

Autogas is één van de autobrandstoffen die het minst belastend is voor het milieu. Dit werd onlangs weer eens bevestigd door het uitgebreide Europese Emissie Test Programma. Deze test vergeleek de uitstoot van meer dan dertig automodellen op benzine, diesel, aardgas en autogas met elkaar.

Gezondheid
Gemeten naar de effecten op de menselijke gezondheid hebben aardgas en autogas de schoonste emissies. Diesel komt er het slechtst vanaf; met name door de veel hogere uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM) en de bijdrage aan de vorming van smog. Wat betreft de milieu-effecten scoort diesel in alle opzichten het slechtst. Auto’s op benzine en autogas zijn aanzienlijk schoner, behalve bij de koude start. Aardgas toont gemiddeld de beste resultaten, maar de verschillen tussen aardgas en autogas zijn bijzonder klein. Overigens zal het milieunadeel van een koude start op benzine voor auto’s op autogas snel tot het verleden behoren, want met de nieuwste autogassystemen kan zonder problemen op autogas gestart worden. Het klimaateffect van autobrandstoffen is over het algemeen gering en beperkt zich vooral tot de uitstoot van CO2. Die is bij benzine-auto’s het grootst; bij dieselauto’s en auto’s op autogas laag.

Grote voorsprong
Als milieuvriendelijke brandstof heeft autogas niet alleen een enorme voorsprong op benzine en diesel, maar ook op andere milieuvriendelijke brandstoffen als aardgas en waterstof. Autogas is namelijk de enige ‘alternatieve’ brandstof, die nu al voor tal van auto’s beschikbaar is en die overal in ons land verkrijgbaar is.

Verder verbeteringen
En natuurlijk zitten de fabrikanten van autogasinstallaties niet stil. Inmiddels zijn er autogasinstallaties beschikbaar met nieuwe ‘sequentiele’ injectiesystemen, die autogas in vloeibare of gasvorm per cilinder inspuiten, waardoor de verbranding nog beter is en de motor nog zuiniger en milieuvriendelijker loopt. Auto’s met deze nieuwe systemen voldoen zelfs al aan de Euro5 emissie-eisen, die in 2010 van kracht worden.