PRIVACYBELEID

Platform Autogas neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken

Inleiding
In dit Privacy Beleid leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Beleid lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Beleid aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@autogas.nl.

Wie is Platform Autogas?
Bij dit Platform Autogas zijn aangesloten LPG-leveranciers en ontwikkelaars/producenten van LPG-systemen. Het doel van Platform Autogas is het onafhankelijk informeren en stimuleren van consumenten over de mogelijkheden van het rijden op autogas. Platform Autogas is kantoorhoudende aan de Voorschoterweg 52a te (2235 SH) Valkenburg.

Platform Autogas is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Platform Autogas je gegevens?
Platform Autogas deelt op jouw verzoek je contactgegevens met installateurs van gasinstallaties, publiceert je ervaringen die je met ons hebt gedeeld of gebruikt je gegevens om je te informeren over ontwikkelingen op het gebied van autogas. Hieronder vind je de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Platform Autogas worden bewaard.

Doeleinde : Direct Marketing
Gegevens : Naam en e-mailadres
Grondslag : Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang : Commercieel en informatief belang
Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?
Platform Autogas heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn je rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die Platform Autogas over jou heeft vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Indien je veranderingen wilt aanbrengen in je persoonsgegevens, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Platform Autogas. Je kunt verzoeken dat Platform Autogas je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Platform Autogas te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Platform Autogas of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Platform Autogas te verkrijgen. Platform Autogas zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Platform Autogas je daardoor bepaalde informatie/diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Platform Autogas
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@autogas.nl. Platform Autogas zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Platform Autogas een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Platform Autogas je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers.
Het kan zijn dat Platform Autogas verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Monitoren gedrag bezoeker website en gebruik van cookies
Www.autogas.nl maakt gebruik van functionele cookies (t.b.v. het functioneren van de website), analytische cookies (t.b.v. het analyseren van surfgedrag van bezoekers) en tracking cookies (t.b.v. advertenties en marketing doeleinden) om de website te verbeteren. Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat. Wij gebruiken deze gegevens om met externe tools deze informatie te analyseren om onze website te verbeteren. 

Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?
Dit Privacy Beleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Beleid op onze website na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Beleid en de wijze waarop Platform Autogas jouw gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@autogas.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Platform Autogas jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@autogas.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.