Waarom niet op gas? Snoek en Jeep op LPG!

Waarom belast de overheid de relatief schone emissie uit de uitlaat van een auto op LPG zo zwaar? Nu nieuwe auto’s onbetaalbaar dreigen te worden, dringt de vraag zich op waarom we het bestaande autopark niet verduurzamen.

De afgelopen decennia zijn auto’s er kwalitatief niet beter op geworden: roest behoort tot het verleden, stoelen zitten beter en de moderne cabine is van alle gemakken voorzien. Toch gaat er veel stuk, met name op motorisch vlak. Gaan we weer terug naar motoren die rond de 100.000 gereviseerd moeten worden? Dat gaat niemand doen…

Snoek op LPG
Snoep op LPG Autogas

Langer met een aangeschafte auto doen lijkt een optie. Hoe bizar het ook klinkt, het relatief schone LPG vergt naast een investering van 2 à 3 duizend euro aan ombouw ook nog eens de hoofdprijs wat betreft belasting. De drempel om én langer met de auto te doen én om te schakelen naar een prima brandstof voor de transitieperiode waar de Westerse wereld zich nu in bevindt, wordt zo niet verlaagd. Je zou denken dat overheden de autobezitter tegemoet gaan komen. Een tegengestelde beweging vindt plaats: waarschijnlijk vanwege de overtuigende auto- en benzinelobby (volgens recent artikel in fluxenergie.nl jaarlijks ondersteund met 7,6 miljard euro) zet men in op nieuwe EV’s (nu minder dan 4% van ons wagenpark) en waterstof. Beide technieken worden massaal gespekt door allesomvattende en nietsontziende subsidie en sponsoring. We breken een lans voor LPG.

Dave Lindenbergh uit Eindhoven rijdt een Snoek: “Ik kocht mijn auto, overigens de mooiste klassieke auto die ik ken, met een LPG-systeem aan boord. Deels om economische redenen en deels om milieuredenen, want LPG is een betrekkelijk schone brandstof en bovendien een restproduct van olieproductie. In de praktijk rijdt het niet anders en op je ongestelde vraag of ik er meer reparaties aan heb kan ik volmondig ‘nee’ antwoorden. Alleen ’s winters is het wat lastiger, maar dat geldt voor wel meer auto’s. Mijn vrienden rijden ook klassiekers op gas: je komt in ieder geval door de keuring. Op benzine valt dat nog maar te bezien. Oude motoren kunnen niet altijd voldoen aan de moderne eisen. Wat ik nooit heb begrepen is waarom de overheid toch zo moeilijk doet over LPG. Het lijkt een win-win. Ik denk dat er te weinig geld in het laatje komt met gas…

 

Jeep op LPG
Jeep op LPG Autogas

Harry uit Utrecht heeft een klassieke Jeep. Nog niet zo lang geleden had een Amerikaan van voor 1990 standaard een LPG-tank in de ruime kofferbak.

Zo ook de Jeep van Harry, die deze auto uitsluitend als vrijetijdsvoertuig inzet. “De systemen om een enorme voorraad auto’s geschikt te maken voor LPG liggen klaar op de plank. Ik snap de hoge belasting van auto’s op LPG ook niet: nog niet heel lang geleden reden eigenaren wegenbelastingvrij. De huidige bijtellingsregeling voor youngtimers is wel in het voordeel van LPG. Kijk naar de 700- en 900-serie van Volvo, BMW-5-serie en dergelijke; dan rijd je een goedkope auto voor de bijtelling en op een goedkope brandstof die goed is voor het milieu. Helaas een beperkte groep die echter wel langzaamaan groeit. Voor de grote groep die wel wil en kan, werkt de overheid tegen. Ze promoot hetgeen waar ze geld op kan vangen. Nieuwe productie en verkoop van elektrische- en waterstof auto’s gaat blijkbaar voor de verduurzaming van het bestaande wagenpark. Ik zie geen klimaatvoordeel aan deze beslissing. Ik zou het heel fijn vinden als de overheid zou inzien wat een winst er te behalen valt met de inzet van LPG ten behoeve van het milieu (schonere uitstoot) en het tegengaan van aangroei van nog meer nieuwe voertuigen. Andere landen gaan er heel anders mee om. In Australië kreeg de eigenaar de helft van de investering van de ombouw naar LPG terug. Dat is een fijn signaal! Auto’s van nu zijn een product van de wegwerpmaatschappij. Als ik mijn auto’s rijdend kan houden is dat denk ik veel beter voor het milieu in plaats van om de tien jaar een nieuwe te kopen.” Harry breekt een lans voor rekeningrijden: “Dan ga je betalen naar gebruik. In Duitsland zit de wegenbelasting in de brandstof. Dat is al een veel eerlijker systeem.” Kort en goed doet het wenkbrauwen fronsen en lijkt het een exit-strategie om oudere auto’s, youngtimers en klassiekers buitenspel te zetten en te houden.

Nieuwe kwaliteitsstandaard voor LPG: NEN EN 589:2019

LPG wordt wereldwijd steeds meer gebruikt. Dat is goed nieuws, want LPG is vanwege een lagere CO2 uitstoot milieuvriendelijker dan andere fossiele brandstoffen.

Deze groeiende markt zal de komende tijd nog meer gestimuleerd worden dankzij de nieuwe goedgekeurde kwaliteitsstandaarden NEN EN 589:2019. De nieuwe LPG standaard EN 589 draagt zorg voor een minimum kwaliteitsniveau in heel Europa. Daarnaast is LPG makkelijker op te slaan en te transporteren vergeleken met diesel en benzine.

Deze standaard bevestigd nogmaals dat LPG (en mogelijk de biomassa variant) een serieuze optie is als alternatieve brandstofvorm!

Ingezonden brief naar Platform Autogas

“Recent las ik het artikel over het LPG effect als bijdrage in de CO2 reductie. Al tientallen jaren ben ik LPG rijder in diverse auto’s. Ik reed en rijd (ik ben van 1935) nog steeds behoorlijk wat kilometers per jaar, zodat ik de indruk heb met mijn huidige installatie nog te kunnen doorrijden!

Gezien echter de absurde wegenbelasting per kwartaal (€366,-) overweeg ik toch om de installatie te laten uitbouwen en weer op benzine (met hogere CO2 uitstoot) te gaan rijden omdat ik op de wegenbelasting €144 per kwartaal bespaarVoor dat bedrag kan ik op benzine nogal wat kilometers rijden (auto rijdt 1 op 10). Met andere woorden, door de veel te hoge belasting wordt je door de overheid “gedwongen” naar een hogere CO2 uitstoot! Over milieu maatregelen gesproken!

In feite verzoek ik u en uw platform in de huidige en actuele milieudiscussie nu eindelijk eens die “onrechtmatige” wegenbelasting voor LPG rijders aan de kaak te stellen! Ik ben ervan overtuigd dat veel automobilisten/bedrijven op LPG overstappen, nu benzine en diesel worden verbannen. Zeker met de huidige betrouwbare installaties. Maar dan moet de absurde belasting wel op een normaal niveau worden gebracht!

Kortom, het Nederlandse wagenpark zou naast de “elektrische” revolutie een LPG impuls nodig hebben om de CO2 uitstoot te verminderen!”

LPG rijder S. Jonkman

De Landelijke dag van het Autogas is in volle gang!

24-11-2018 – De landelijke dag van het Autogas is in volle gang! Zoek hier een locatie bij jou in de buurt! Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten door heel het land? Volg dan het evenement op onze Facebook pagina of bezoek onze Instagram!

Vergeet ook niet mee te doen met de winactie op Facebook! Hiermee kun je kans maken op een tegoedbon van €500,- voor een LPG-installatie en 4x €50,- brandstof (alle brandstoffen doen mee)!

Persbericht – Overheid moet meer doen tegen CO2-uitstoot. Autogas (LPG) is de oplossing.

15 november 2018 – Op 9 oktober jl. oordeelde het Haagse gerechtshof dat de staat te weinig doet tegen klimaatverandering en heeft de regering opgedragen maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat eind 2020 de CO2-uitstoot met 25 procent is gedaald.

 

“De actieve inzet van autogas (LPG) kan helpen om het gestelde doel alsnog te bereiken”. Dat zegt Berry den Ridder, voorzitter van Platform Autogas. “Nu het rijden op diesel ontmoedigd wordt en automobilisten steeds vaker voor een benzineauto kiezen, zal de CO2-uitstoot toenemen. Door een benzineauto op autogas (LPG) te laten rijden, wordt de CO2-uitstoot Tank to Wheel met 10 tot 15% en Well to Wheel zelfs met 21% verlaagd”.

 

Nederland kent nu een vloot van meer dan 6,8 miljoen personenauto’s op benzine*. Een groot deel daarvan kan worden omgebouwd naar autogas (LPG) voordat die na gemiddeld 18 jaar* uit het wagenpark verdwijnen als zij ter demontage worden aangeboden. “Dat zou betekenen dat er een enorme inhaalslag kan worden gemaakt m.b.t. de CO2-uitstoot in Nederland. Bovendien stoot een benzineauto op autogas ook nog eens 95% minder fijnstof uit. Er is dus op korte termijn een groot succes te behalen voor een beter klimaat en een betere luchtkwaliteit door deze auto’s op autogas te laten rijden”, aldus Den Ridder. “Daar komt nog bij dat autogas (LPG) nog schoner wordt op het moment dat bio-LPG beschikbaar komt. Bio-LPG is bruikbaar in alle bestaande autogassystemen”.

 

Volgens Berry den Ridder zijn de voordelen die het rijden op autogas te bieden heeft niet altijd bekend bij het grote publiek en zelfs niet altijd bij politici. Daarom organiseert het Platform Autogas op zaterdag 24 november aanstaande de ‘Dag van het Autogas’.
Dan worden er op ruim 50 locaties in Nederland door gecertificeerde LPG-inbouwspecialisten vragen beantwoord. Vragen zoals: wat is een autogasinstallatie, hoe wordt deze ingebouwd, wat zijn de voordelen, wat zijn de kosten en welke besparing levert het rijden op autogas (LPG) op. Op de website www.autogas.nl/dag-van-het-autogas en op Facebook staan overzichten met de locaties waar de inbouwspecialisten die dag aanwezig zullen zijn om al deze vragen te beantwoorden (wordt per dag uitgebreid).

 

* Bron: BOVAG/RAI Vereniging – Mobiliteit in cijfers Auto’s 2018 – 2019

De Dag van het Autogas is een initiatief van Platform Autogas waarin leveranciers van LPG en LPG-systemen verenigd zijn.

Oproep: nu direct de CO2- en fijnstof-uitstoot aanpakken! Wie doet mee?

5 november 2018 – De afgelopen dagen is enorm veel in de media gesproken en geschreven hoe onze lucht is vervuild en wat er gedaan moet worden om ons leven, dat van onze kinderen en dat van de natuur te “redden”. De staat is aangeklaagd. Dat we problemen benoemen en plannen maken voor de (soms verre) toekomst is natuurlijk helemaal goed, maar waarom niet meteen beginnen met en toepassen van wat we al hebben en weten? Waarom moet dat zo lang duren voordat we echt tot actie over gaan om de uitstoot terug te dringen?

 

Wij als mensen worden vaak geleid door wat hun wordt verteld, we moeten maar afgaan op wat bedrijven en specialisten zeggen en aanbieden en kunnen de gevolgen niet altijd overzien. Dat maakt dat we de problemen van de leefomgeving afschuiven op de toekomst.

 

Maar er is een oplossing voorhanden om de uitstoot van CO2 en fijnstof direct drastisch te verminderen, zonder grote investeringen: Rijden op Autogas. Autogas (LPG) is een restproduct dat vrij komt bij de winning/raffinage van aardolie en aardgas en is in ruime mate nu voorradig. Het wordt afgefakkeld als het niet wordt verbruikt. Autogas is echter veel schoner dan benzine en diesel. Tot wel 21% minder CO2 (well to wheel) tail pipe uitstoot van CO2 en ruim 95% minder fijnstof ten opzichte van benzine. Direct te bereiken als we de huidige vloot benzineauto’s van een autogasinstallatie voorzien.

 

Op korte termin is autogas dus een betere oplossing en vele emissietesten uitgevoerd door o.a. diverse officiële Duitse TÜV testhuizen bewijzen het. Nederland kent nu een miljoenenvloot aan benzineauto’s die gemiddeld een 10 jaar rondrijden. Daar is dus op korte termijn heel veel succes te behalen. Het landelijk dekkend tank- en servicenetwerk zijn voorradig. De expertise om dit voor elkaar te boksen ook. De Biovariant van LPG is nu al beperkt beschikbaar en wordt vanaf volgend jaar op grotere schaal ingezet en bruikbaar voor de bestaande autogassystemen. Daarmee wordt de uitstoot nog verder teruggedrongen (well to wheel). We kunnen nu wel allemaal afwachten tot we elektrisch kunnen rijden maar is die oplossing dan ook echt schoner? Nu is elektrisch rijden in elk geval nog erg duur en auto’s en laadpalen zijn beperkt voorradig. Dat levert op korte termijn dus niet zoveel op.

 

Rijden op autogas levert dus op korte termijn zonder grote investeringen een flinke bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit ten opzichte van rijden op benzine en diesel. Met andere woorden: Rijden op autogas is zo gek nog niet. Laten we de heilige koe bij de horens vatten en vandaag al actie ondernemen. Wie rijdt mee op autogas?

 

Angelique Berden

Angelique is Marketing Director van een bekende leverancier van LPG autogas systemen.

 

Meer info:
www.wlpga.org
https://wap.business-standard.com

Autogas aanbeveling door Rob

Rob: “Naast het milieuaspect telt natuurlijk het financiële ook mee! Dat merk ik elke maand weer in mijn portemonnee.”

Autogas aanbeveling door David

David: “Het grote voordeel vind ik dat er geen vermogensverlies is en dat de auto perfect loopt! Natuurlijk is het financieel ook nog eens erg aantrekkelijk. “