AUTOGAS IS BESCHIKBAAR
Autogas levert een rijervaring die gelijk is aan maar ook in veel gevallen superieur is aan benzine en diesel en een lagere CO2 uitstoot heeft
AUTOGAS IS GOEDKOOP
Autogas (LPG) is de meest gebruikte alternatieve brandstof in de wereld en een stijgend aantal landen promoot het gebruik hiervan
AUTOGAS IS SCHOON
Auto’s op Autogas (LPG) produceren veel minder schadelijke uitstoot dan de traditionele brandstoffen zoals diesel en benzine
AUTOGAS IS VEILIG
Autogas (LPG) is een veilige alternatieve brandstof die niet giftig is, niet corrosief en niet oplosbaar in water

Wat is nu eigenlijk Autogas – ook wel automotive LPG (Liquified Petroleum Gas) genoemd?

Autogas (LPG) is een vloeibaar bijproduct van de winning van aardolie en aardgas. Het komt vrij bij raffinage van aardolie. Het mengsel is geurloos, maar uit veiligheid wordt er een geurstof aan toegevoegd. Met het oog op optimaal brandstofgebruik en veiligheid moet het aan strenge specificaties voldoen.

Wat is LPG