Persbericht: Nieuwe ontwikkelingen in de spotlight tijdens LPG Forum en Autogas Day

NIEUWSBERICHT

Platform Autogas is een initiatief van de branche Vereniging Vloeibaar Gas (VVG)

*** Dit bericht is ook geplaatst bij ANP Pers Support ***

Op vrijdag 27 september a.s. vindt ‘Autogas Day’ plaats als onderdeel van het jaarlijkse World LPG Forum in Amsterdam. De dag start met een internationale conferentie waar aandacht wordt geschonken aan het rijden op autogas (LPG) en waar nationale en lokale initiatieven worden belicht en besproken.

In het klimaatakkoord speelt autogas een relatief kleine rol, waarmee het land op korte termijn mogelijk kansen misloopt voor snelle en kostenefficiënte verduurzaming. Juist met de bestaande infrastructuur en het bestaande wagenpark van miljoenen auto’s die op korte termijn op LPG kunnen worden omgezet, zijn grote stappen te zetten. Zeker wanneer Bio-LPG in grotere mate beschikbaar komt. De werkelijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstelling lijkt nog steeds niet echt bij de beleidsbeslissers en -makers bekend.

Wat gebeurt er op Autogas Day?

Op Autogas Day in Amsterdam zijn er lezingen van vooraanstaande sprekers uit de hele wereld. Zo spreken onder andere Peter Dolejsi (ACEA) en Louic Bouttier (Renault Group) over de OEM toepassingen en Walter DeLage (Primagaz, SHV Energy) over Bio-LPG. Andere sprekers uit onder andere Korea, Turkije, Spanje en Italië, maar ook uit Nederland (vertegenwoordigers van de gerenommeerde merken Prins en Vialle ) belichten de meer globale trends in de markt, nieuwe ontwikkelingen met autogassystemen en toekomstperspectieven. De dag biedt uitgebreide mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen. Autogas Day is onderdeel van het 32e World LPG Forum en Europees Congres, van 24-27 september 2019 in het Hilton Hotel Amsterdam.

Nederlandse ‘Dag van het Autogas’ op 28 september

Autogas Day is tevens de aftrap naar de nationale ‘Dag van het Autogas’ op zaterdag 28 september aanstaande. Dan vinden in iedere provincie activiteiten plaats waarbij meerdere LPG-systeem-inbouwstations en tankstations zijn betrokken. Verschillende inbouwstations houden een open dag en op vele plaatsen staan informatiestandjes over rijden op autogas. De exacte locaties zijn te vinden op autogas.nl/dag-van-het-autogas. Op deze zaterdag hebben ook diverse andere landen wereldwijd (waaronder Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Canada en de VS) activiteiten georganiseerd rond het rijden op autogas (LPG).

‘Dag van het Autogas’ is ontstaan in 2018 in Nederland en georganiseerd door het Platform Autogas, onderdeel van de brancheorganisatie VVG (Vereniging Vloeibaar Gas). Bij het Platform Autogas zijn diverse LPG-leveranciers en LPG-systeembouwers aangesloten.

In navolging van dit succesvolle initiatief vindt dit jaar Autogas Day voor het eerst wereldwijd plaats. Deze wordt georganiseerd door de wereldwijde LPG-brancheorganisatie WLPGA samen met de Europese brancheorganisatie Liquid Gas Europe.

Meer informatie:

https://autogas.nl/

https://autogas.nl/dag-van-het-autogas/

https://auto-gas.net

https://www.worldlpgforum-aegpl2019.com/programme/friday-27-september-2019-autogas-day/29

https://www.worldlpgforum-aegpl2019.com/programme/speakers/42

De voordelen van (rijden op) autogas zijn:

– tot wel 21% minder CO2-emissie dan een benzinemotor;

– tot wel 95% minder uitstoot van fijnstof dan benzinemotor;

– tot wel 74% minder stikstof dan dieselmotor;

– ongeveer een euro per liter goedkoper dan benzine;

– beschikbaar via een al bestaand netwerk van meer dan 1.200 tankstations;

– energie-efficiënt omdat LPG een bijproduct is van de aardgas- en olie-industrie, dat wordt afgefakkeld als het niet wordt gebruikt.

Doel van Autogas Day is om het bewustzijn voor LPG, als schonere brandstof voor met name auto’s, internationaal te vergroten. Autogas wordt wereldwijd gezien als de belangrijkste alternatieve brandstof voor auto’s.

Noot voor de redactie:

Meer informatie: https://autogas.nl/ https://auto-gas.net https://www.worldlpgforum-aegpl2019.com/programme/friday-27-september-2019-autogas-day/29

Contactgegevens:

Van:      Vereniging Vloeibaar Gas VVG / Platform Autogas

Website:            https://autogas.nl

Contactpersoon:            Angelique Berden

Telefoon:           +31 (0)6 – 52 72 33 70

Email:   angelique.berden@wfsinc.com