Oproep: nu direct de CO2- en fijnstof-uitstoot aanpakken

NIEUWSBERICHT

Platform Autogas is een initiatief van de branche Vereniging Vloeibaar Gas (VVG)

5 november 2018 – De afgelopen dagen is enorm veel in de media gesproken en geschreven hoe onze lucht is vervuild en wat er gedaan moet worden om ons leven, dat van onze kinderen en dat van de natuur te “redden”. De staat is aangeklaagd. Dat we problemen benoemen en plannen maken voor de (soms verre) toekomst is natuurlijk helemaal goed, maar waarom niet meteen beginnen met en toepassen van wat we al hebben en weten? Waarom moet dat zo lang duren voordat we echt tot actie over gaan om de uitstoot terug te dringen?

Wij als mensen worden vaak geleid door wat hun wordt verteld, we moeten maar afgaan op wat bedrijven en specialisten zeggen en aanbieden en kunnen de gevolgen niet altijd overzien. Dat maakt dat we de problemen van de leefomgeving afschuiven op de toekomst.

Maar er is een oplossing voorhanden om de uitstoot van CO2 en fijnstof direct drastisch te verminderen, zonder grote investeringen: Rijden op Autogas. Autogas (LPG) is een restproduct dat vrij komt bij de winning/raffinage van aardolie en aardgas en is in ruime mate nu voorradig. Het wordt afgefakkeld als het niet wordt verbruikt. Autogas is echter veel schoner dan benzine en diesel. Tot wel 21% minder CO2 (well to wheel) tail pipe uitstoot van CO2 en ruim 95% minder fijnstof ten opzichte van benzine. Direct te bereiken als we de huidige vloot benzineauto’s van een autogasinstallatie voorzien.

Op korte termin is autogas dus een betere oplossing en vele emissietesten uitgevoerd door o.a. diverse officiële Duitse TÜV testhuizen bewijzen het. Nederland kent nu een miljoenenvloot aan benzineauto’s die gemiddeld een 10 jaar rondrijden. Daar is dus op korte termijn heel veel succes te behalen. Het landelijk dekkend tank- en servicenetwerk zijn voorradig. De expertise om dit voor elkaar te boksen ook. De Biovariant van LPG is nu al beperkt beschikbaar en wordt vanaf volgend jaar op grotere schaal ingezet en bruikbaar voor de bestaande autogassystemen. Daarmee wordt de uitstoot nog verder teruggedrongen (well to wheel). We kunnen nu wel allemaal afwachten tot we elektrisch kunnen rijden maar is die oplossing dan ook echt schoner? Nu is elektrisch rijden in elk geval nog erg duur en auto’s en laadpalen zijn beperkt voorradig. Dat levert op korte termijn dus niet zoveel op.

Rijden op autogas levert dus op korte termijn zonder grote investeringen een flinke bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit ten opzichte van rijden op benzine en diesel. Met andere woorden: Rijden op autogas is zo gek nog niet. Laten we de heilige koe bij de horens vatten en vandaag al actie ondernemen. Wie rijdt mee op autogas?

Angelique

Angelique is Marketing Director van een bekende leverancier van LPG autogas systemen.

 

Meer info:
www.wlpga.org