Maak kennis met ... LPG brandstofleverancier BK Gas

In het kader van internationale ‘LPG Day’ op 7 juni 2021, waarbij LPG wereldwijd in de spotlight wordt gezet, lees je hier verschillende verhalen met betrekking tot de brandstof LPG (autogas). Je leest de inzichten en ervaringen van een aantal mensen die allemaal een stap in de keten vertegenwoordigen, dat wil zeggen: van het rijden op autogas tot LPG tanken, het inbouwen van het LPG-systeem en het maken van dit systeem..

Lees hieronder interview: LPG Brandstofleverancier BK Gas

BK Gas

Wie bent u en hoe bent u in de LPG branche terecht gekomen?

Mijn naam is Jordy Vrugt, sinds 2019 ben ik Salesmanager BK Gas Nederland.

In 1954 richten Wim en Jan Veenemans Bessel-Kok LPG op. Op dat moment bezit ongeveer 1 op de 100 Nederlanders een auto en autogas wordt dan nog grotendeels als afvalproduct afgefakkeld. In 1956 breekt LPG landelijk door, waardoor er wekelijks nieuwe LPG tankstations bijkwamen. 

Hoe wordt LPG gemaakt, waar komt het vandaan? – waarom heet het veelal Autogas. Zie bewegwijzering Snelweg en op het tankstation zelf.

De afkorting LPG staat voor liquefied petroleum gas. Met autogas wordt de brandstof voor auto’s aangeduid, LPG is internationale afkorting. LPG is een samenstelling van Propaan- en Butaangas. Bij het raffinageproces op de olieraffinaderijen gebeurt het volgende: Door ruwe olie te verwarmen (destilleren) in een destillatietoren vinden er bij de verschillende temperaturen scheidingen plaats, die noemen we fracties. Uit ruwe olie wordt onder andere stookolie, diesel, kerosine, benzine en ook LPG gehaald.

Raffinageproces

 

Wie zijn uw klanten, kunt u ze typeren?

Onze klanten zijn de grote merken zoals Esso, Texaco, Argos, Shell, Avia, Q8, Lukoil, Tamoil, maar ook niet te vergeten de zelfstandige ondernemers. Wij beleveren binnen Nederland aan ongeveer 800 tankstations.

Hoeveel schoner is LPG tov benzine of diesel?

We kunnen zeggen dat autogas 21% CO2 en 95% fijnstof reduceert t.o.v. benzine en ook 74% stikstof t.o.v. diesel. Deze cijfers komen voort uit onderzoeksrapporten van officiële onderzoeksbureaus/instanties.

Waarom is de prijs van LPG zo veel lager dan die van benzine?

De prijs is gunstig omdat het een afvalproduct is. Zoals hierboven beschreven komt het vrij bij het raffinageproces van olie. Het heeft dus zeer lage productiekosten.

Waarom wordt er al in het buitenland BioLPG geleverd maar in NL nog niet?

In Nederland wordt het nog niet geproduceerd helaas. Wij hopen dat dit toch snel zal gaan plaatsvinden. Om het nu in het buitenland te gaan ophalen is zinloos, want dan wordt de prijs natuurlijk hoger aan de pomp, en dus minder interessant.

Het zou wel gunstig kunnen zijn als de regering hierin een rol zou kunnen spelen om het te stimuleren. We zien dit in andere Europese landen wel terug, en wordt er op een goede manier gebruik van gemaakt.

Wat is het voordeel van BioLPG en is het een brandstof voor de toekomst?

Aan het bekende LPG is dan een bio component toegevoegd, dat komt dan voort uit afval. De verbranding is daarmee nog schoner.

Kan ik met mijn bestaande LPG systeem ook op  BioLPG rijden?

Ja, er zijn geen extra aanpassingen nodig hiervoor.

Is er een speciale regelgeving waar de brandstof LPG moet voldoen?

Jazeker, zowel de brandstof zelf als het tankstation en ook het autogassysteem in de auto’s voldoen allemaal aan veiligheidsvoorschriften en Europese regelgeving.

De politiek ziet LPG als fossiele brandstof. Hoe ziet u dat?

Ja, wij ook, het is een brandstof die verbrand wordt op moment van gebruik. Maar in die range van fossiele brandstoffen is LPG gewoonweg de meest schone en efficiëntste optie. De grootste groep auto’s die NU buiten op de weg rijden zijn nog steeds benzineauto’s. Maar liefst 6,5 miljoen van de totale 9,7 miljoen auto’s rijden nog op benzine. Zelfs de verkoop van benzineauto’s stijgt ook nog ieder jaar. En dat is juist de groep die we per direct kunnen verschonen met het ombouwen en daarmee kunnen rijden op autogas.

Wij kunnen met het omzetten naar autogas dus een directe stap zetten in het terugdringen van CO2 en fijnstof uitstoot… Dat dit niet gebeurt is absoluut een gemiste kans. Dit is een groot verschil met andere Europese landen waar de overheden wel een actief beleid hebben in de breedte, daarmee gebruiken ze de beste opties die ze voor handen hebben om tot het einddoel te komen in 2050, de 0% emissie uitstoot.

Ook in Nederland kunnen we nog effectiever omgaan met de mogelijkheden die voor handen zijn, zoals Autogas. Hiermee kunnen we relatief goedkoop en eenvoudig grote stappen zetten naar sterke emissiereductie in de komende jaren.